Wil je het artikel lezen? "De politiek correcte Farizeeër - over de parabel van de Farizeeër en de tollenaar 6 p."
Einde


Farizeeër


De eerste illustratie over de parabel van de Farizeeër en de tollenaar is een stripverhaal uit 1922 van M. Bihn en J. Bealings, die meer dan 200 passages uit de bijbel op die manier uittekenden.


Daarna een houtsnede van Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 - 1872), Duits schilder, tekenaar en ontwerper van houtsneden, en vertegenwoordiger van de Duitse romantiek. Deze ets maakt deel uit van de befaamde "Bilder zur Bibel", daterend uit 1860 en bevattende 240 houtsneden.

De trotse weldoorvoede Farizeeër legt iets op de offerblok. Hij is zich van geen kwaad bewust, en verwacht dat God hem een ereplaats zal geven. Verblind door eigen glorie vervolgt hij straks weer zijn eigen weg, volhardend in de boosheid.
Farizeeër

De tollenaar loopt nog nu gebogen onder schuldbesef. Straks, wanneer hij Gods welwillendheid ervaren heeft, en zo van die zware last bevrijd is, zal hij als een ander man naar huis gaan. Opgericht en stralend volgt hij nu een nieuwe weg. Eenvoudig wordt het niet, maar vanaf nu kan hij rekenen op Gods bijstand.Simon de Farizeeër

Pieter Paul Rubens (1577 - 1640) schilderde "Simon de Farizeeër". Lucas beschrijft in hoofdstuk 7, vanaf vers 36 hoe Simon Jezus thuis uitnodigt voor de maaltijd. Die gebeurtenis krijgt een onverwachte wending wanneer een prostituee wenend het huis binnenkomt en parfum uitgiet over Jezus' voeten. De analogie met de parabel van de Farizeeër en de tollenaar is treffend. Het verhaal van Simon de Farizeeër en de prostituee bevat dezelfde les. Niet de deftige Farizeeër, wel de diep bedroefde prostituee, vindt vergeving en wordt door God aanvaard.

Bekijk ook eens het schilderij van John Copley "De schriftgeleerden in discussie met Jezus".

Begin
Wil je het artikel lezen? "De politiek correcte Farizeeër - over de parabel van de Farizeeër en de tollenaar 6 p."
www.deversmaldevraag.be
auto