Wil je hoofdstuk I van het boek lezen? " Ter inleiding wat sprokkelhout - 7 p."
Einde


Farizeeërs
Wil je ook illustraties zien omtrent Farizeeërs?

Deze lithografie "De schriftgeleerden in discussie met Jezus" is van de hand van de Brit John Copley (1875 -1950).

Jezus staat links op de achtergrond. Bereid om helder en in alle eenvoud de vragen te antwoorden. Maar zijn ondervragers zijn niet geïnteresseerd in het antwoord. Ze zoeken iets waarop ze Hem kunnen betrappen. En dat lijkt maar niet te willen lukken, zodat hun frustratie en boosheid alleen maar toeneemt. Zij keren Hem de rug toe, zinnend op een nieuw dilemma. Zij lijken wel voornaam, maar hun staalharde blik reflecteert hun hoogmoed.

Hopeloos toch, wanneer je voor zo'n jury moet verschijnen. Wat je ook zegt… als het hart gesloten is, is het boter aan de galg.

Die lithografie vormt een te sterke illustratie van de vraag om welwillendheid vanwege de lezer - het thema van hoofdstuk I "TER INLEIDING WAT SPROKKELHOUT". Sommige uitspraken in dit boek kunnen inderdaad verkeerd begrepen worden wanneer ze uit hun context zijn gehaald. Een context die Jezus als het Koninkrijk Gods omschreef. Een rijk dat op de wip ligt tussen onze vertrouwde wereldorde en andere dimensies. Een rijk waarin interactie tussen God en mens centraal staat.

Sommigen beschouwen die christelijke leefwereld als een conservatieve subcultuur, anderen als een relikwie verwijzend naar een vergane glorie - een restant uit oude tijden. De toeschouwer heeft slechts oog voor de uitwendige kenmerken en voor de entourage. Wie niet vertrouwd is met het Koninkrijk wordt uitgenodigd om een eindje mee te gaan op de smalle weg. De buitenstaander moet bereid zijn zich in te leven in een nieuwe logica die verborgen blijft voor wie vooringenomen is. Hij moet de bril, waardoor hij godsdienst als een maatschappelijk fenomeen bekeek, even laten zakken zodat hij God oog in oog kan ontmoeten. Kortom, dit boek vraagt een tegemoetkomende houding van de lezer.


Begin
Wil je het hoofdstuk I van het boek lezen? "Ter inleiding wat sprokkelhout - 7 p."
fiets