Wil je het artikel lezen? "De Da Vinci Code (I) - De Priorij van Sint Agnietenberg - 7 p."
"De Da Vinci Code (II) - De (weggemoffelde?) evangeliën - 21 p."
Einde


avondmaal
Leonardo Vitruvian Mona Lisa

Een genie als Leonardo Da Vinci (1452 -1519) voorstellen is niet echt nodig. Leonardo genoot de jongste jaren touwens heel wat publiciteit. Het is de vraag of hij al die media-aandacht op prijs zou stellen. We hebben er het raden na, al lijkt het complot waarin hij een rol krijgt toebedeeld, een beetje onder zijn niveau.

Met wat kan je de Da Vinci Code best illustreren? Met het laatste avondmaal, een portret van Leonardo himself, de Man van Vitruvian of de Mona Lisa?

Of moet je er Maria Magdalena bij betrekken? Of misschien Judas, met zijn nu beruchte alternatieve evangelie?


Neen, je kan beter verwijzen naar de man (ca. 1379 - 1471) hier links in beeld - we houden het nog even spannend - die in de zelfde periode leefde maar dan in de lage landen, en hoogstpersoonlijk de Heilige Graal ontdekte! Dat gebeurde zonder zich aan te sluiten bij de Priorij van Sion, zonder steun van de Tempeliers, zonder tegenwerking van het Vaticaan, en zelfs zonder bloedvergieten! In de Priorij van Sint Agnietenberg - nooit van gehoord?!? - vond hij het geheim van de bloedlijn van Jezus'

Vandaag staat die man niet langer in het middelpunt van de belangstelling, maar ooit was het anders! Ooit was het boek over zijn zoektocht - waarvan een uittreksel hier rechts in beeld - na de bijbel, het meest verspreide boek ter wereld! Had Dan Brown dat eens gelezen! Het had hem en die miljoenen lezers het antwoord kunnen geven, waarnaar zo velen moeizaam zochten!

Thomas a Kempis De navolging van Christus


Begin
Wil je het artikel lezen? "De Da Vinci Code (I) - De Priorij van Sint Agnietenberg - 7 p."
"De Da Vinci Code (II) - De (weggemoffelde?) evangeliën - 21 p."
auto