Wil je hoofdstuk 10 van het boek lezen? " De wereld en het Koninkrijk - 10 p."
Einde


Getsemane

Hoofdstuk 10 - De wereld en het Koninkrijk - beschrijft het contrast tussen een van God vervreemde wereld en "het Koninkrijk van God". Dat contrast heeft Jezus aan den lijve ondervonden, wanneer Hij in de wereld kwam, maar door die wereld niet werd (h)erkend.

De quasi totale afwijzing door de wereld wordt hier geïllustreerd door het schilderij "Getsemane" van William Congdon (1912 - 1998). Getsemane betekent in het Hebreeuws "olijvenpers". Het is de benaming van een tuin bij Jeruzalem, gelegen aan de voet van de Olijfberg.

Wie nauwlettend kijkt, ziet in de horizontale strepen de bomen van de tuin. Middenin het schilderij zie je hoe Jezus op de grond ligt, biddend tot zijn Vader. Hij ziet wat Hem in de daaropvolgende uren te wachten staat en dat bezorgt Hem een vreselijke angst. "De wereld" zal Hem gevangen nemen, belachelijk maken, martelen, veroordelen, kruisigen… Een strijd waar Hij alleen voor staat: Hij wordt verraden door een vriend, die toch beter moest weten. Bedrieglijk aangeklaagd door de priesters, die nochtans zouden moeten opkomen voor dat Koninkrijk van God. De beschermende hand van Vrouwe Justitia - toch bedoeld om burgers te beschermen tegen ongerechtvaardigde aanklachten - wordt de hand die hem vermoordt. En wanneer het dan tot een volksraadpleging komt, schreeuwen ook zij Hem de dood in. Zelfs zijn discipelen gaat op de vlucht. Jezus wordt samen met zijn alternatieve Koninkrijk verworpen door "de wereld".De verzoeking

Even scherp wordt dit contrast uitgedrukt door de verzoeking van Jezus op de berg van de Italiaanse schilder Duccio di Buoninsegna (ca 1255 -1319). Matteüs beschrijft in zijn vierde hoofdstuk hoe Jezus de duivel op bezoek krijgt, met het royale aanbod dat hij Hem alle koninkrijken van de wereld met hun pracht en praal wil schenken in ruil voor een knieval. Met onverholen trots presenteert de duivel de rijkdom van de wereld. Impressionante paleizen die macht symboliseren, heel veel geld en een luxe-leventje met mooie vrouwen… Vandaag bevat zijn aanbod ook de exclusieve auto's, succes in de media… Indrukwekkende glitter, verzameld dankzij de medewerking - bewust of onbewust - van heel veel mensen die zelf een graantje willen meepikken.

De duivel beschouwt zich als de feitelijke machthebber van al dat moois en wordt daarin niet door Jezus tegengeproken. De wereld is van eigenaar veranderd en totaal vervreemd van zijn Schepper.

Maar wie achter de schermen kijkt ziet dat aan veel rijkdom bloed kleeft. Schone schijn waar terreur en misdaad achter schuil gaan - veel tranen en veel wanhoop. Jezus noemt hem dan ook een leugenaar, een bedrieger en een moordenaar. Hij stuurt hem wandelen met de woorden "De Heer uw God zult gij aanbidden en gij zult alleen Hem dienen".De bekoring van Jezus

"De bekoring van Jezus" van de Belgische kunstenaar James Ensor (1860 - 1949) is misschien wel geïnspireerd op het werk van Duccio di Buoninsegna. Maar Ensor legt toch andere accenten. Jezus is hier een dwerg tegenover de machthebber van deze wereld, die wel zo sluw is om zijn ware gedaante niet te laten zien. De rijkdom die hij aanbiedt komt beter tot uiting door de rijke kleurschakeringen. Standbeelden, triomfbogen, paleizen, kerken, moskeeën… van alle tijden en van overal ter wereld, heeft hij in zijn aandelenportefeuille.


Begin
Wil je het hoofdstuk 10 van het boek lezen? " De wereld en het Koninkrijk - 10 p."
auto