Wil je het getuigenis lezen? "Een bijzondere Godservaring - 3 p."
Einde

Paulus

Visioenen?


Paulus beschrijft in het twaalfde hoofdstuk van zijn tweede brief aan de Korintiërs een visioen dat hij ontving:

"… ik zal het gaan hebben over visioenen en openbaringen van de Heer. Ik ken een christen die veertien jaar geleden - in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het - werd weggerukt naar de derde hemel. Van die mens weet ik dat hij - met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het - werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken…"


Nicolas Poussin (1594 - 1665) geldt als de belangrijkste Franse schilder van de 17de eeuw. Omdat hij zich in Frankrijk miskend voelde, zocht hij zijn heil in Italië. Hij vond zijn inspiratie in bijbelse verhalen, maar ook in de Grieks-Romeinse mythologie. Hiernaast zien we "De extase van Sint Paulus" - een schilderij dat gebaseerd is op de hiervoor beschreven bijzondere ervaring van Paulus. Poussin neemt Paulus' woorden letterlijk en laat hem door engelen de hemel binnendragen.

Paulus' visioen'

Johann Liss (ca. 1590 - 1631) staat bekend als één van de meest briljante Duitse schilders van de 17e eeuw. Na een opleiding in Nederland emigreerde hij naar Italië, waar hij vooral in Venetië actief was."De extase van Sint Paulus" werd in Venetië geschilderd tegen het einde van zijn leven. Je ziet hier muzikale engelen die een gordijn opzij trekken en zo een opgeschrikte Paulus een blik gunt in de hemel? Bovenaan links zie je de Vader en de Zoon, en ook de Heilige Geest, afgebeeld als een duif.Typerend voor de God van de bijbel is dat Hij zelf het initiatief neemt en uitreikt naar de mens. God zoekt de mens op en communiceert met hem. Communicatie geschiedt voornamelijk door "het Woord", maar soms openbaart God zich door visioenen. Lees verder…


Begin
Wil je het getuigenis lezen? "Een bijzondere Godservaring - 3 p."
auto