Heb je de illustratie al bekeken?
Einde

Een bijzondere godservaring

Een godservaring kan soms zo tastbaar en ingrijpend zijn dat het op blijvende wijze een nieuwe kleur geeft aan het leven. Dat zoiets ook van deze tijd is, illustreert volgend verslag, uitgeschreven in november 2003, dat ik ontving van een vrouw die verkiest anoniem te blijven. Ze beschrijft een gebeurtenis die ze jaren voorheen beleefde - een ervaring die haar leven tot op vandaag ten diepste beïnvloedt. Wat zij beleefde illustreert hoe God zich - ook al gebeurt zoiets uitzonderlijk - kan openbaren via een genezende mystieke ervaring.


"Gered"

nu trof mij de toon waarop het geschreven was

Mijn verhaal begint in december 1985. Ik was reeds zeven jaar depressief met verdoemdheidswaan en het leven was een hel voor mij. Die morgen had ik het boek "JEZUS SPREEKT" opengeslagen in de hoop iets te vinden dat mij uit de neerslachtigheid en de wanhoop kon halen. Bij eerdere lectuur zei het mij niet zoveel, maar nu trof mij de toon waarop het geschreven was: hier sprak een God die op een tedere manier om zijn mensen bekommerd was. Ik werd er helemaal door meegezogen en las bladzijde na bladzijde zonder één woord te begrijpen van wat ik las. Ik hoorde alleen maar die rustige, troostende stem en dacht: als dit God is, dan zou ik mij misschien wel aan Hem kunnen toevertrouwen.

YouTube?
video's'

met grote kracht weggerukt uit de tijd

Het volgende moment voelde ik mij met grote kracht weggerukt worden uit de tijd en neergezet worden in de straat waar ik woonde van mijn geboorte tot aan mijn eerste communie. Ik dacht: dit is echt, dit is geen droom; ik ben werkelijk terug klein. De straat leek veel breder dan normaal en de huizen veel hoger dan gewoonlijk. Ik was werkelijk terug klein en ik vond het grappig, eventjes toch.

Ik bevond mij ongeveer halverwege de straat. Een eindje verder, aan het einde van de straat, stond ons huis. Plots realiseerde ik mij dat er van de andere kant een hele bende op mij kwam toegelopen. Ik was doodsbang en dacht: straks hebben ze mij te pakken, straks zullen ze mij lynchen. Zo vlug ik kon rende ik naar huis, ik rende voor mijn leven, het poortje opzij naar binnen, de tuin in… en daar stond Jezus.

Hij had een stukje van de hemel meegebracht

Ik herkende Hem onmiddellijk. Lang golvend haar, een lang wit kleed en een vriendelijk gezicht, heel eenvoudig. Rondom zich had Hij een stukje van de hemel meegebracht. Het gras was groener dan groen, bezaaid met veelkleurige bloemen. Vlinders fladderden in het rond en de vogels floten hun hoogste lied. De kleuren en de vormen waren levendiger en scherper dan ik ze ooit had gezien en alles werd omstraald met een helder licht.

Aan zijn rechterzijde ging de aarde open en kwamen de gezichten van mijn beide grootmoeders te voorschijn, gelukkig en ontspannen. Ze straalden warmte en goedheid uit en ik zag dat de hemel geen vreemde toestand is, ver van ons bed, maar één grote familie: "thuis zijn" zoals ge u nog nooit eerder thuis gevoeld hebt. Ik hunkerde er naar om daar te mogen zijn, maar bleef er van overtuigd dat dit geluk voor mij ontoegankelijk was.

Hij straalde innerlijke adel uit

Dan werd mijn aandacht opnieuw naar Jezus getrokken. Ik dacht: "Wat is Hij schoon". Hij zag er heel zacht uit en tegelijkertijd heel sterk en straalde innerlijke adel uit. Ik zag: Hij is diegene die recht in zijn schoenen staat, Hem kan niets ten laste worden gelegd want Hij heeft niets misdaan. Ik zag ook: Hem is alle macht gegeven hier op aarde, Hij is Koning, Hij beveelt de winden en heerst over de zeeën, één knip van zijn vinger en het huis aan de overkant stort in en nog één knip en het staat weer overeind.

mijn lijden ging bij Hem door merg en been

Toen realiseerde ik mij opnieuw dat ik achtervolgd werd. Ik werd overweldigd door het besef dat er voor mij nergens meer een plaats was om te schuilen, nergens meer, zelfs thuis niet. Het enige wat mij overbleef was lopen en lopen, altijd maar verder weg, tot het einde van mijn dagen. Ik kon niet anders dan verder vluchten, terug de straat op. Ik moest over een klein haagje springen dat de tuin van de straat scheidde. Voor ik mijn aanloop nam keek ik nog even achterom naar mijn belagers, om te zien hoe dicht ze mij genaderd waren. Maar ik zag Jezus, Hij was naar mij toegekomen, had zich tussen mij en mijn achtervolgers opgesteld en keek mij aan met twee donkere ogen, brandend van liefde en vol medeleven. Hij wist dat ik leed en mijn lijden ging bij Hem door merg en been. Het leek of Hij erger leed aan mijn lijden dan ik er zelf aan kon lijden.

ik voelde mij een edelsteen

Voor het eerst in mijn leven besefte ik dat ik waarde had. Ik was geen steen waar je zomaar een schop tegen kon geven, neen, ik voelde mij een parel, een edelsteen, kostbaarder dan het kostbaarste goud. Hij zag mij zo graag dat Hij naar mij verlangde, dat Hij mij niet wou missen en mij heel dicht bij zich wou hebben. Ik stond daar maar verstomd te kijken en dacht: als dit waar is, dan is het leven heerlijk… Toen strekte Hij zijn beide armen naar mij uit en ik aarzelde geen moment: zo vlug mijn korte beentjes mij dragen konden liep ik naar Hem toe en sprong omhoog. Eventjes bleef ik zweven in het duister, tussen hemel en aarde. Een stemmetje in mij zei: dit is één grote vergissing, ge gelooft toch niet dat Hij u zal opvangen. Het volgende moment echter lag ik in zijn armen. Eén arm strekte Hij gebiedend uit naar mijn achtervolgers en bracht hen zo tot stilstand. In zijn blik lag een zachte berisping: dit had gij haar nooit mogen aandoen. Nog nooit in mijn hele leven had ik mij zo veilig gevoeld.

het was alsof ik heel werd

vader en kind

Toen wou Hij mij dichter naar zich toe trekken, maar iets in mij verstijfde, ik schrok terug voor zoveel lichamelijke intimiteit. Zodra echter zijn beide armen mijn lichaam raakten, ging er een weldadige ervaring door mij heen. Het was alsof ik heel werd, alsof ik gaten in mijn lichaam had gehad en die nu toegroeiden. Het was alsof mijn lichaam aan mezelf teruggeschonken werd en alle weerstand tegen de omhelzing viel van mij af. Daarna trok Hij mij heel dicht tegen zich aan en draaide mij in het rond, vlugger en vlugger, in één dolle vreugdedans. Vonken van vreugde spatten over en weer tussen Hem en mij: Hij was blij omdat Hij mij eindelijk gevonden had en ik was blij omdat ik eindelijk in zijn armen lag. Ik had daar wel eeuwig willen blijven. Het volgende moment echter zat ik terug op mijn stoel… Sinds die dag is het leven voor mij nooit meer hetzelfde geweest als voorheen.Nawoord geschreven in augustus 2004

De hiervoor beschreven ontmoeting met Jezus heeft bij mij in de loop der jaren een voortschrijdend diepgaand genezingsproces teweeg gebracht. Het visioen verwijst inderdaad heel specifiek naar een basistrauma dat ik als vijfjarig kind beleefd heb, en dat tot op dat ogenblik verdrongen was naar het onderbewuste.

In de eerste uren na het visioen ervaarde ik een zeer sterke bekeringservaring. Daarna heb ik andere trauma's uit mijn vroege kinderjaren, die mij bijzonder kwetsbaar hadden gemaakt, opnieuw beleefd. Enkele weken later heb ik dan, in gebed bijgestaan door Jezus, ook het basistrauma herbeleefd, met een duidelijk bevrijdend resultaat.

In de daaropvolgende jaren hebben ook anderen voor mij gebeden dat ik innerlijk verder zou genezen. Telkens na zo'n gebed kreeg ik dan zeer heldere inzichten in de gevolgen van dat trauma voor mijn gevoelsleven, wat dan gepaard ging met een verdere innerlijke bevrijding.

Ik ervaar heel dit gebeuren als een groot wonder - een prachtig geschenk dat ikzelf en heel mijn gezin zomaar mochten ontvangen en ik hoop dat mijn levensverhaal ook anderen kan helpen."JEZUS SPREEKT" - het boek waarvan sprake in de eerste alina - is een merkwaardig dagboek dat, net als dit getuigenis, voortkomt uit een bijzondere Godsontmoeting. Het is geschreven in een eenvoudige toegankelijke taal, maar bevat erg veel diepgang. Je kan het online bestellen via de boekhandel Carmelitana te Gent. (ISBN 9064424241 - Uitgeverij Gazon)

Typerend voor de God van de bijbel is dat Hij zelf het initiatief neemt en uitreikt naar de mens. God zoekt de mens op en communiceert met hem. Communicatie geschiedt voornamelijk door "het Woord", maar soms openbaart God zich door visioenen. Lees verder…

Heb je de illustratie al bekeken?
Begin