Wil je het artikel lezen? "Kennis wordt inzicht, inzicht geeft visie - 6 p."
Einde


Duccio

Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 - 1319) schilderde "De gevangenneming van Christus".

Judas wijst met een kus aan, wie gearresteerd moet worden. Petrus gaat met het zwaard tekeer en de andere discipelen maken aanstalten om weg te vluchten. De discipelen komen in de laatste hoofdstukken van de evangelies erg zwak over. Ze begrijpen er niets van en dat maakt hen onrustig. Ze hadden zich die Messias ook zo anders voorgesteld! En nu draait alles uit op een mislukking.

De discipelen kampen met een gebrek aan inzicht. Geen inzicht betekent geen visie, en dat werkt verlammend. Of het leidt tot een verkeerde strijd. Dat laatste typeert de impulsieve Petrus. Tegelijk krachteloos, en tegelijk doet hij verkeerde dingen. Hij slaat het oor van Malchus af. Petrus beloofde wel dat hij zijn leven zou inzetten. Maar dat was grootspraak van iemand die wel gewillig is, maar zichzelf overschat. Enkele uren later beweert hij Jezus niet te kennen, en zoekt hij in verdriet en wanhoop terug zijn vissersboot. De andere discipelen worden door de schilder dan wel als heiligen afgebeeld, maar ze getuigen al evenmin van moed.

Enkele dagen later komt er een keer in de situatie. De verrijzenis is het ontbrekende stukje van de puzzel waardoor ook andere stukjes op hun plaats komen. Dan verandert de situatie ingrijpend. Jezus had gezegd "Ik vertel het je nu al, nog voor het gebeurt. Als het dan gebeurt, zul je geloven". En eindelijk komt nu het inzicht. Nu begrijpen ze de diepere betekenis van Jezus' lijden. Nu zien ze hoe de nederlaag omgezet wordt in een triomf. Woorden die voorheen niet begrepen werden, zijn nu een bron van motivatie. Kennis wordt inzicht. Inzicht geeft visie.


Begin
Wil je het artikel lezen? "Kennis wordt inzicht, inzicht geeft visie - 6 p."
www.deversmaldevraag.be
auto