Wil je het artikel lezen? "De behaaglijke stilte - Hoe kunnen we Gods stem verstaan?" leestijd 45'
Einde

Paulus

De bekering van Paulus


Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolg je mij?" Hij vroeg: "Wie bent u, Heer?" Het antwoord was: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen." De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand…

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: "Ananias!" Hij antwoordde: "Ik luister, Heer." Daarop zei de Heer: "Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien." Ananias antwoordde: "Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan." Maar de Heer zei: "Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam." (Handelingen 9:3-8, 10-16)


De prent hierboven dateert uit 1500 en is ontworpen in het Neurenbergse atelier van Michael Wolgemuth en Wilhelm Pleydenwurff. Het is één van de 1800 houtsneden die opgenomen is in het merkwaardige Liber chronicarum. Dit boek is één van de eerste met losse metalen letters gedrukte boeken. Het werd samengesteld door de Neurenbergse arts Hartmann Schedel (1440 -1514) en beschrijft overeenkomstig de inzichten van die tijd, de wereldgeschiedenis in zeven tijdvakken. Op het web vind je heel veel info over dit boek. Naast bijbelse taferelen vind je in deze "Kroniek van Neurenberg" onder meer stadsgezichten, een portret van de grote staatslieden uit de oudheid en de klassieke filosofen, …

* * *

Deze houtsnede vormt de illustratie bij een studie over de wijze waarop God en mens met elkaar communiceren. Hoewel… meestal roept God niet, meestal spreekt Hij zachter. De roeping van Paulus, was een roeping in de letterlijke zin van het woord. "Saul, Saul, waarom vervolg je mij?", klonk het, begeleid met een oogverblindend licht. Volgens de traditie was Paulus op een paard gezeten - het paard steigerde en wierp zijn berijder op de grond. De blinde Paulus werd begeleid naar Damascus, waar hij na gebed van Ananias, herstelde.

Paulus was op dat moment in overheidsopdracht. Het doel van zijn reis was de opsporing en de arrestatie van de christenen. Maar de confrontatie met Jezus leidde tot een diepgaande ommekeer. Paulus wordt nu de verdediger van het christelijk geloof, tot verbijstering van zijn opdrachtgevers en aanvankelijk ook van de christenen, die het zaakje niet vertrouwden.

* * *

Wat Paulus en Ananias beleefden is niet alledaags. Het vormt dus geen illustratie van Gods gewone manier van spreken. Het verhaal toont natuurlijk wel dat Gods werk niet in hokjes past. Een open geest is nodig, want God blijft verrassen… je komt in de bijbel wel meer onwaarschijnlijke verhalen tegen.

Net als de wind, waait de Geest waarheen Hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar Hij vandaan komt of waar Hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die geboren is uit de Geest. (Johannes 3:8)

Roeping - het woord kwam voorheen eenmaal per jaar in de kranten, bij de aanvang van het schooljaar. Het ging dan over de roeping tot het priesterambt in de katholieke kerk. En dan bleek dat roeping in België in de katholieke kerk zo goed als niet meer voorkwam. Eind augustus 2006 verscheen in de kranten volgend bericht: "Voor de gezamenlijke priesteropleiding van de bisdommen Antwerpen, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel die op 1 september van start gaat in de gebouwen van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, heeft zich geen enkele kandidaat aangeboden." Ooit was het anders… Roept God niet meer? Of kan de mens zijn stem niet meer horen? Of wordt Gods stem door sommigen beantwoord op een andere wijze dan wat traditioneel "roeping" heet?

"De behaaglijke stilte" is geschreven vertrekkend vanuit de persoonlijke ervaring dat de eeuwige onveranderlijke God vandaag net zo roept als gisteren. Dat hieraan getwijfeld wordt houdt onder meer verband met het feit dat de westerse mens grote moeite heeft om Gods stem te horen. We gaan daarom dieper in op de vraag hoe een immateriële God spreekt, en wat wij moeten doen als we Hem willen horen.


Begin
Wil je het artikel lezen? "De behaaglijke stilte - Hoe kunnen we Gods stem verstaan?" leestijd 45'
www.deversmaldevraag.be
auto