Wil je het artikel lezen? "Moeder waarom lijden wij? (I) de eerste generatie - 5 p."


Einde

de uitdrijving

"De schepping en de uitdrijving uit het paradijs" is een merkwaardig schilderij van Giovanni di Paolo (ca. 1403 - 1483), met ongewone kleuren en heel veel symboliek. Het toont God de Vader die vergezeld van engelen, de aardbol bezoekt, terwijl Adam en Eva uit het paradijs worden verdreven.

In Genesis lees je hoe de Schepper de krijtlijnen van het leven tekent. God schiep de mens als zijn evenbeeld en "zag dat het zeer goed was". Van lijden en verdriet, geen sprake. Met de zondeval komt aan dat paradijselijke leven brutaal een einde. De relatie met God wordt verbroken en dat deint uit naar elk aspect van 't leven. De mens vervreemdt nu van zijn Oorsprong. Hij vervreemdt ook van zichzelf. Innerlijk gebroken verhouden geest, ziel en lichaam zich onwennig tot elkaar. De mens voelt zich nu kwetsbaar. Schijnbaar zonder reden schaamt hij zich over zijn naakte lichaam. Ook de relatie tussen de mensen onderling is nu verstoord. Het kostenplaatje is niet te overzien. Op elk terrein van het leven wordt de mens nu geconfronteerd met pijn en moeite.


Begin
Wil je het artikel lezen? "Moeder waarom lijden wij? (I) de eerste generatie - 5 p."
auto