Wil je het artikel lezen? "Moeder, waarom lijden wij? (II) de tweede generatie - 5 p."
Einde


William Blake (1757 - 1827) werd bekend als schrijver en illustrator, onder meer met "Adam en Eva vinden het lichaam van Abel".

broedermoord

Dit schilderij toont de ondraaglijke tragiek veroorzaakt door een broedermoord. Ontreddering en verdriet alom. Kaïn is radeloos. Hij wil het lichaam begraven en zo de sporen van zijn misdaad uitwissen. Hij wordt betrapt door zijn ouders en gaat vanaf nu voor altijd op de vlucht. Vluchtend voor zichzelf, niet wetend waarheen.

Heeft Kaïn zijn ouders nooit kunnen vergeven voor hun misstap en het verlies van het paradijs? Drong zo de haat binnen in het leven, en is die haat steeds verder toegenomen? Het lijkt wel of Kaïn vocht tegen het leven, in plaats van het leven met zijn vreugde en verdriet te beschouwen als de bondgenoot die God hem gaf. Een metgezel op weg naar een verheven doel, bereikbaar in een verdere toekomst.

Elk leven heeft zijn dosis pijn, waaraan een mens zich niet kan onttrekken. Kunnen we die pijn in mildheid dragen? Of zullen we ons verharden, want pijn is een dubbeltje op zijn kant.

Het leven is een leraar die soms wordt verwenst, maar die je beter te vriend kan houden. Kaïn doet dat niet. Hij is kwaad op z'n ouders, die het verkorven hebben. Kwaad op zijn broer - de naïeveling die dat zo maar accepteert. Kwaad op God, die dat alles toeliet, en zijn job als landbouwer zo zwaar gemaakt heeft. Maar Kaïn straft vooral zichzelf…


Begin
Wil je het artikel lezen? "Moeder, waarom lijden wij? (II) de tweede generatie - 5 p."
auto