Wil je het artikel lezen? "Het kwaad in al zijn vormen - 7 p."
Einde

slang


Sandro Botticelli (1445 - 1510) maakte heel wat illustraties voor Dantes (1265 - 1321) allegorie La divina commedia - een imaginaire reis doorheen de hel, het vagevuur en het paradijs in meer dan 14 000 verzen. Deze commedia was het eerste meesterwerk in een volkstaal, vergelijkbaar met de grote werken uit de klassieke oudheid.

De hel

Hiernaast zie je het Inferno of de hel - één van Botticelli's illustraties, getekend op perkament. Slechts 4 van de nu resterende 93 bladzijden werden ook ingekleurd. De twee schitterend geklede personages zijn Dante, en de grote klassieke Latijnse dichter Vergilius die hem rondleidt in de hel. Ze aanschouwen daar de verdoemden die gemarteld worden door duivelse wezens.

Het uitbeelden van een hel of een inferno met duivelse figuren is terug van weg geweest en is nu in onze cultuur dagelijkse kost. Ook al wil je 't kwade mijden en hou je niet van verzuring, het wordt door anderen op de agenda gezet. Eerst zie je in het avondnieuws met afschuw wat mensen elkaar aandoen. Maar later op de avond wordt horror als amusement gepresenteerd. En de publiciteit in de bus omtrent spelconsoles spreekt ook duidelijke taal: er wordt grof geld verdiend met horror en velen vullen hun gedachten en emoties met allerlei sadisme. De vooruitzichten zijn trouwens niet bemoedigend: er is een toenemende vrees voor aanslagen met kernwapens, chemicaliën en ziektekiemen. Door TV, video en internet verspreid tot in de huiskamer, heeft al dat kwaad een prominente plaats gekregen in onze cultuur en een grote impact op het politieke leven. Er is een ongezonde fascinatie voor geweld. Tsunami-video's zijn een succes geworden!

Onze cultuur biedt een vreemde mix van allerlei gerechten die niet echt passen bij elkaar. Sociale thema's en mensenrechten enerzijds, maar dat wordt dan afgewisseld met een verheerlijking van het kwaad. Voor de fun natuurlijk… ooh, SORRY, kan je daar niet tegen?!? Gedreven onderzoeksjournalistiek in de stijl van Chris De Stoop en filmen zoals Schindlers list brengen duisternis aan het licht en werken corrigerend. Maar de houding van de media is soms nogal dubbelzinnig: de afschuw voor wat mensen elkaar aandoen en de morele verontwaardiging worden veelal afgewisseld met sensatiezucht. Hoe spectaculairder, hoe schokkender, hoe beter. Het moet ten slotte toch verkopen! Die duistere voyeuristische verlangens - het genieten van geweld en van andermans lijden, doet terugdenken aan de gladiatorenspelen - het wrede volksvermaak uit de Romeinse tijden. Afgeschaft in de vierde eeuw onder invloed van het christendom en door geldgebrek. Terug ingevoerd in de twintigste eeuw via Hollywood omwille van het geld en dankzij de terugval van dat christendom…

Hoog tijd dus om terug helder te gaan denken. En daarvoor gaan we weer bij Hem te rade. Jezus gaf duidelijk onderwijs over goed en kwaad. Natuurlijk zag alles er toen anders uit, tweeduizend jaar geleden, maar de innerlijke mens met zijn beweegredenen, met zijn schoonheid of zijn perversiteit, blijft onveranderd door de tijden heen. Laten we dan toch maar eens kijken wat Hij zegt over de bron van alle kwaad. Wat inzicht kan ons helpen om zelf waar nodig afstand te houden en om ook anderen daarin raad te geven. De bijbel draait niet rond de pot, maar noemt het kwaad bij naam. Maar hij toont tegelijk een uitweg en bevat ook hoop wanneer doemdenken ons bedreigt.


Begin
Wil je het artikel lezen? "Het kwaad in al zijn vormen - 7 p."
www.deversmaldevraag.be
auto