Wil je het artikel lezen? "Vergeef ons onze schuld (II)- een onontwarbaar kluwen - 6 p."
Einde


De zeven hoofdzonden

"De zeven hoofdzonden" van Hiëronymus Bosch (ca. 1450 - 1516) moet je eerst van op afstand bekijken. Je ziet dan een iris - Gods oog, met Christus in het centrum, dat de wereld gadeslaat. Volgens dit schilderij is dit voor God een teleurstellende ervaring, want in het oog worden de zeven hoofdzonden weerspiegeld. Trots, jaloezie, boosheid, luiheid, begeerte, onmatigheid en lust.

"De zonde van de wereld", waarover Johannes De Doper het had, is een kluwen van oneindig veel fouten, die elkaar versterken en weer nieuw onrecht uitlokken. Zo wordt het kwaad door de ene generatie aan de andere doorgegeven. Veel misdadigers herhalen wat hen werd aangedaan als kind. Het slachtoffer wordt dader.

Het kwaad is een kluwen waarin oorzaak en gevolg moeilijk worden onderscheiden. Een mens is niet in staat om de bijdrage van elkeen in die "zonde van de wereld" te meten. Dat is misschien de reden waarom Jezus ons verzoekt, het kwade niet toe te rekenen. We weten niet aan wie, en in welke mate, de rekening gepresenteerd moet worden. Het komt God toe te oordelen.


Begin
Wil je het artikel lezen? Vergeef ons onze schuld (II)- een onontwarbaar kluwen - 6 p."
auto