Wil je het artikel lezen? "De Heer is mijn Herder - 4 p."
Einde


fresco - de goede herder fresco - de goede herder fresco - de goede herder olielamp - de goede herder

Hiernaast enkele anonieme kunstwerken - waaronder fresco's uit catacomben - en hierboven een olielamp die in deze donkere ondergrondse schuilplaatsen wel goede diensten kon bewijzen. Telkens weer is het een voorstelling van Jezus als een jongeman die een lam draagt op zijn schouders. Ongewoon, die voorstelling als jongeling, voor een publiek dat via schilderkunst een Jezus "kent" die er heel wat ouder uitziet. De Romeinse christenen hebben Jezus dus uitgebeeld als één van hen, en het jeugdig karakter accentueert de tederheid van de herder die het lam op de schouders draagt.

Deze vondsten dateren uit de eerste drie eeuwen na Christus. Ze geven Jezus weer, op de wijze waarop Hij door de eerste christenen het vaakst werd voorgesteld. Dit typeert wat volgens hen beschouwd werd als de kern van het evangelie en het verwijst naar de parabel van de Goede herder, waarin Jezus de Herder is die op zoek gaat naar het verloren schaap.

Het beeld van de Goede Herder toont gelijkenis met Psalm 23, waarin David, 1000 jaren eerder, Jahweh voorstelde als Herder. David was als adolescent zelf ook herder en wist dus uit eigen ervaring hoe kwetsbaar en afhankelijk schapen zijn.

Wanneer je op de fresco's klikt, ga je naar een (Franstalige) website met nog enkele analoge werken en ook meer uitleg omtrent de symboliek.


Begin
Wil je het artikel lezen? "De Heer is mijn Herder - 4 p."
auto