Wil je het artikel lezen? "Waarom is God zo karig met visioenen? - 8 p."
Einde


Openbaring

"Johannes eet het boek op" is een houtsnede van Albrecht Duürer (1471 - 1528). Het maakt deel uit van een reeks van 15 houtsneden over de visioenen van Johannes in het boek openbaring. Deze passage betreft de eerste tien verzen van het tiende hoofdstuk van het boek Openbaring.

Deze houtsnede vormt een illustratie van de bijbeltekst uit Numeri 12:6 - 8: "De Heer zei: `Luister naar wat ik te zeggen heb. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik Mij aan hem bekend in een visioen of in een droom. Met mijn dienaar Mozes ga ik anders te werk. Ik heb hem de leiding over heel mijn volk toevertrouwd. Daarom spreek Ik tegen hem niet in raadsels, maar rechtstreeks en duidelijk.'"

God zegt hier met zoveel woorden dat zijn communicatie via de profeten veelal iets raadselachtig heeft. Niet verrassend want de profeet bekomt de informatie niet via het normale zien. Beelden van de toekomst of van het verleden, of beelden uit een andere dimensie worden binnenin geprojecteerd, veelal door middel van symbolen. Ezechiël ziet dorre doodsbeenderen en Johannes ziet kandelaars en veelkoppige monsters. Dat beeldgebruik moet ons niet verrassen… de psychologie heeft ons geleerd hoe de innerlijke mens gebruik maakt van beelden met een symbolische betekenis.

Wat hier gezegd wordt heeft natuurlijk wel zijn invloed op onze houding tegenover visioenen. Meer daarover kan je lezen in het artikel.


Begin
Wil je het artikel lezen? "Waarom is God zo karig met visioenen? - 8 p."
auto