Wil je hoofdstuk 4 van het boek lezen? "Een doorsnede van de mens - 6 p."
Einde


Shakyamuni

Deze kleurrijke beeltenis van Shakyamuni (of Sjakjamoeni), de 'historische' stichter van het boeddhisme, van een anonieme kunstenaar, valt hier wel een beetje uit de toon. Waarom dan deze beeltenis?

Volgens de encyclopedie is een Boeddha "de titel die het boeddhisme geeft aan diegene die, dankzij de uitdoving van ieder verlangen tot de volmaakte kennis of "verlichting" komt en die zodoende voor altijd van de zielsverhuizing is bevrijd". Een ideaal dat samengaat met de opvatting dat het historische leven van een mens behoort tot de relatieve orde van de vluchtige en voorbijgaande verschijnselen. Vandaar dat je een boeddha niet in actie ziet als wereldverbeteraar, maar wel in lotushouding contemplerend. Waarom te veel waarde hechten aan de wereld van de schijn?

Natuurlijk kan de gejaagde westerling veel leren van zijn oosterse verre buur. En uiteraard zie je in het onderwijs van Shakyamuni gelijkenis met de morele normen van de bijbel: hij somt de vijf verboden op, de tien zonden en de zes verheven deugden. Het lijkt veel op "de tien geboden" en er zit ook een stukje "bergrede" in. Maar een volmaakte God die mens wordt - reïcarnatie in de verkeerde richting - past niet in dit kader. Evenmin de shortcut in de andere richting: een nietsnut die gered wil worden en om hulp roept, en onverdiend - door Gods genade - het Koninkrijk mag binnengaan.

Ook het christelijke mensbeeld biedt ruimte voor contemplatie. Maar het primeert niet boven de andere aspecten van het leven. In het voornaamste gebod vraagt God dat de mens Hem zou liefhebben met geheel zijn hart, geheel zijn ziel en met al zijn krachten… De emoties en de lichaamskracht hoeven geen hinderpaal te zijn voor de ware kennis. Ze kunnen ten goede samenwerken. De mens werd ontworpen als een drie-eenheid. De geest, het hart als levensbron, de motor van het leven. De ziel, de psyche, met het verstand en de emoties: vreugde en verdriet ingekaderd in een temperament. En ergens in ziel of geest, of tussen beide in, de stuurhut van het leven, met ruimte voor een kapitein. Dat alles omgeven door een lichaam als vijfvoudig handvat op de materiële wereld. Drie facetten van de mens, elk met eigen inbreng en unieke waarde.


Begin
Wil je hoofdstuk 4 van het boek lezen? " Een doorsnede van de mens - 6 p."

Of wil je lezen over yoga? - Yoga? Lees eerst de bijsluiter! Waarom ik niet aan yoga doe."

auto