Wil je hoofdstuk 3 van het boek lezen? "Een gebroken wereld - 6 p."
Einde


De uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs

Benjamin West (1738 - 1820) is de eerste Amerikaanse schilder die ook buiten zijn eigen land bekend werd. In een wat theatrale neo classisisme stijl schildert hij hier "De uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs"

Waarom die uitdrijving? God wil zijn zegen niet verlenen aan een aanval op Zichzelf. Hij zal dus op sommige punten expliciet gaan tegenwerken, waardoor het leven lastig wordt. Gods tegenwerking - Gods vloek zoals Genesis dit nogal scherp omschrijft - is een haltuitroep gericht aan de mens, om hem terug te brengen tot de realiteit, en aldus erger te voorkomen. Een "gecontroleerde waarschuwing" die hem doet gevoelen dat zijn levensstijl verkeerd is, en dat hij, spijts de belofte van de tegenstander, geen God geworden is. Een haltuitroep die ook niet weg te cijferen is uit een opvoedingsproces. Een symptoom erop wijzend dat de essentie in die diepere dimensie verloren is gegaan, nu het contact met God verbroken is, en dat de mens nu levend dood is.

Het woord vervloeking dekt niet echt de lading, want God beoogt het goede. Gods zogenaamde tegenwerking ligt trouwens voornamelijk verweven in zijn schepping. Het is een automatisme dat in werking treedt wanneer de mens de grenzen overschrijdt en aldus de ingebouwde logica doorbreekt. En grenzen behoren nu eenmaal tot het wezen van al wat niet aan God gelijk is. Maagpijn is zo'n automatisme dat kan ontstaan als het leven gejaagd is. Zure regen is het resultaat van roofbouw op de natuur. Een verzuurde levensstijl is het gevolg van een leven zonder vergeving, vervuld van wrok en haat. De wet van de zwaartekracht is ook zo'n grens, onmisbaar om met beide voeten op de grond te blijven staan, maar een genadeloze beul voor wie - al of niet met voorbedachten rade - via het raam van de bovenverdieping het huis uit wil. Maar zelfs al zijn de wetten van de fysica en van de psyche soms onze tegenstanders, toch worden pijn en moeite voornamelijk veroorzaakt door menselijke fouten, doordat de mens Gods richtlijnen negeert en de ander niet behandelt zoals hij zelf wil behandeld worden. Zou deze gebroken wereld er niet paradijselijk uitzien wanneer we onze naaste zouden liefhebben als onszelf?


Begin
Wil je hoofdstuk 3 van het boek lezen? " Een gebroken wereld - 6 p."
tandem