Wil je hoofdstuk 12 van het boek lezen? "De versmalde vraag en het verbrede antwoord - 5 p."
Einde


Christus en de vrouw die op overspel werd betrapt

Het schilderij van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669) "Christus en de vrouw die op overspel werd betrapt" illustreert de titel van het boek "de versmalde vraag en het verbrede antwoord". Rembrandt schildert het tafereel waarin de Farizeeërs aan Jezus een strikvraag stellen - beschreven in het achtste hoofdstuk van het evangelie van Johannes . "Moet deze vrouw, zoals voorzien in de wet van Mozes, gestenigd worden?"


Vassilli Polienov (1844 - 1927) brengt met "Jezus en de zondares" een realistischer beschrijving van hetzelfde thema.

Jezus en de zondares

Jezus werd vaak geconfronteerd met "brede" vragen. Vragen die illustratief zijn voor de dilemma's waarmee de mensheid worstelt sinds zijn bestaan. Over een repressief of een tolerant beleid, over onschuldig lijden, over het betalen van belastingen aan een vreemde mogendheid… Meestal laat Jezus de handschoen liggen en gaat Hij niet in op die breed gestelde vragen. Hij versmalt ze tot de concrete situatie en geeft dan op die versmalde vraag een verrassend antwoord.

Tegelijk wijst Jezus ook diegene die de vraag gesteld heeft, op andere niet onderkende problemen. Zoals in deze confrontatie met de Farizeeërs. Met de woorden "wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" geeft Jezus het antwoord op een niet gestelde vraag. Jezus verbreedt het antwoord tot het probleem van de Farizeeërs die geen oog hebben voor eigen zonde, en onbarmhartig zijn tegenover anderen. Daarom: de versmalde vraag en het verbrede antwoord…


Begin
Wil je hoofdstuk 12 van het boek lezen? "De versmalde vraag en het verbrede antwoord - 5 p."
auto