Wil je het artikel lezen? "Een feest omgeven door ontgoocheling en verdriet - 6 p."
Einde


Caravaggio

"De ongelovige Thomas" - bekend om "eerst zien en dan geloven" - werd geschilderd door Michelangelo Merisa da Caravaggio (° 1571 of 1573, + 1610). Een Italiaan met een naturalistische stijl die sterk contrasteert met de geïdealiseerde taferelen van zijn tijdgenoten en van de vorige generaties. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Sommige van zijn schilderijen werden door de opdrachtgever geweigerd wegens te realistisch. De jonge Michelangelo werd wees op 11 jarige leeftijd. Misschien heeft dat hem wel getekend met een zekere nuchterheid. Caravaggio was een opvliegend man. In 1606 doodde hij zijn tegenstander tijdens een ruzie. Vanaf nu moest hij vluchten van de ene stad naar de andere. Die dramatische gebeurtenis zou de oorzaak zijn van de droeve gelaatsuitdrukkingen in zijn laatste schilderijen.

"De ongelovige Thomas" is net zo realistisch geschilderd. Drie discipelen bekijken de wonde in Jezus' lichaam, wanneer die na zijn dood en verrijzenis, hen even komt bezoeken. De personages zijn getekend door het harde leven en waarschijnlijk ook ouder voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. We mogen veronderstellen dat de man achteraan, Petrus is. De discipel die, vóór de gevangenneming van Jezus, dacht alles aan te kunnen… en nu nog niet hersteld is van zijn misstap.

Caravaggio werd geprezen als de ontdekker van het clair-obscur. Met lichtbundels benadrukt hij sommige onderdelen van het tafereel. Ook in dit schilderij maakt hij meesterlijk gebruik van die techniek.

Het schilderij illustreert "Een feest omgeven door ontgoocheling en verdriet". Een studie die, uitgaande van het 26e hoofdstuk uit het evangelie van Matteüs, de ervaringen van Petrus beschrijft in de laatste levensdagen van zijn Meester. Wie dit evangelie naleest, stelt vast dat de apostelen niet mooier worden voorgesteld dan ze zijn. De bijbel spiegelt de werkelijkheid niet te idealistisch voor - net zomin als deze schilder…


Begin
Wil je het artikel lezen? "Een feest omgeven door ontgoocheling en verdriet - 6 p."
auto