Einde

De zoektocht naar buitenaardse intelligentie

antennes gericht naar de ruimte

youtube logo Bekijk je liever de video? (8')

niet alleen ruis, maar ook muziek…

Het SETI-instituut is een organisatie, gelinkt aan de NASA, die zoekt naar buitenaardse intelligentie. Zij onderzoeken of hun antennes niet alleen lawaai, maar ook geluid met een logische structuur ontvangen - of: niet alleen ruis, maar ook muziek…
Dat is moeilijk want zij weten niet of er buitenaardse wezens bestaan, en zo ja hoe intelligent die zijn... Zijn ze in ons geïnteresseerd - en zijn ze ons goed of kwaad gezind?

In die zoektocht naar buitenaards leven draait alles rond taal, waaronder ook de taal van de wiskunde. Want taal bevat een interne logica die niet door toeval kan ontstaan, en zij wijst dus op intelligentie. Bovendien is taal universeel in de letterlijke zin van het woord - zij is aanwezig in elk deeltje van het universum. Taal is niet beperkt tot wat de mens zegt en schrijft. Neen, de DNA-molecule van levende organismen is een bibliotheek met honderden miljoenen instructies. En de kwatummechanica leert dat ook materie en energie, door taal worden gedefinieerd: zowel het zandkorreltje, als de supernova's. Dat de zoektocht naar buitenaardse intelligentie gebeurt via taal, is dus de logika zelf.

alles is ontstaan door woorden die God uitsprak

Het feit dat elk deeltje van het universum door taal gedefinieerd wordt, sluit aan bij het scheppingsverhaal. Want daar lees je dat alles is ontstaan door woorden die God uitsprak. Het DNA en de elementaire deeltjes veronderstellen inderdaad een superintelligente schrijver. Het zijn programma's met miljarden tekens in de juiste volgorde, en dat leidt tot heel efficiënte prachtige creaties.

Volgens een Griekse mythe ligt een Titanenstrijd aan de oorsprong van de kosmos. Johannes start met een ander verhaal:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. … Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:1 - 4 NBV)

Die beschrijving sluit aan bij het scheppingsverhaal in Genesis.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. (Genesis 1:1 - 3 NBV)

God vormt de chaos van de elementen om in al wat is. Chaos wordt orde door middel van taal, en dat is precies wat we zien in de allerkleine partikeltjes van het universum. Acht keer staat er "God zei" en zo ontstaat het licht, de atmosfeer en hemellichamen, de aarde, de planten, de dieren en de mens. De Bijbel brengt een contra-intuïtief verhaal, want alles begint met energie of licht… de zon komt later.

niet van een andere planeet, wel vanuit een andere dimensie

Johannes is nu bij God en hij zal verwonderd zijn over de diepgang van zijn woorden. Net zoals Jesaja die zag hoe zijn voorspellingen eeuwen later vervuld werden in Jezus. Het illustreert dat dit goddelijk geïnspireerde woorden zijn die de fantasie van de auteurs overtreffen. Die inspiratie komt van elders - van buiten onze tijd en ruimte.

Via het SETI-project hoopt men intelligente berichten te ontvangen. En er is inderdaad buitenaardse intelligentie, van een niveau dat ons kennen ver te boven gaat. Maar die komt niet van een andere planeet, wel vanuit een andere dimensie. Sinds Einstein hebben we inzicht in drie ruimtedimensies en één tijdsdimensie. Maar wetenschappers zien effecten die niet verklaard kunnen worden door die vier dimensies en in de snaartheorie concluderen dat er dus heel wat meer dimensies zijn. Ook in de Bijbel kom je die onverklaarbare effecten tegen - wonderen die wijzen op andere dimensies. Er is zelfs sprake van buitenaards leven: engelen en demonen - bezoekers vanuit een andere dimensie… Jezus heeft het over "Onze Vader die in de hemel zijt… ". Natuurlijk bedoelt Hij niet dat God ergens tussen de wolken zweeft. Neen, de hemel is een tijdloze dimensie waarin God in eeuwigheid heerst, en die ons in zekere zin omgeeft. Vandaar Gods alomtegenwoordigheid en alwetendheid…

… Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij ... (Handelingen 17:27 - 28 WV)

God schreef niet enkel de programma's

Maar God schreef niet enkel de programma's. Hij houdt ze ook in stand, en Hij zal ze straks supprimeren en vervangen door iets nieuws.

Als Hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en Hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren, dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot stof. (Job 34:14 - 15 NBV)

Die woorden doen denken aan het Higgsdeeltje, dat zich als een lijm uitstrekt over het universum, en de elementaire deeltjes massa geeft. Maar wetenschappers zeggen dat in één ondeelbaar ogenblik alle materie kan ophouden te bestaan, en vervangen kan worden door iets nieuws. Je hebt geen bulldozers nodig om materie klein te krijgen. Het volstaat om de code te breken… en dat is iets wat God zal doen, want Hij belooft de creatie van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

persoonlijke instructies in gewone woorden

Om af te sluiten nog het volgende. Dat super-intelligente wezen bleef niet veilig in die andere dimensie. Hij werd mens en toonde dat Hij in ons geïnteresseerd is, en ons goed gezind is.

Zijn wij geïnteresseerd in de boodschappen die Hij ons zendt? Want ter aanvulling van de code-taal gaf God ook persoonlijke instructies in gewone woorden, die ons werden overgeleverd. Om die boodschappen te ontvangen heb je geen antennes nodig, maar wel een open geest. Dat ontbrak bij veel van Jezus' tijdgenoten:

Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.

Willen wij luisteren? Het is echt de moeite waard, om die bijzondere God persoonlijk te leren kennen. Wees welkom in de dimensie van Gods Koninkrijk!C.S. Van Audenard
juli 2021

Begin