Einde

        youtube logo   Bekijk en beluister het evangelie in een stripverhaal
overgenomen van gospelcomics.com
HIJ LEEFDE ONDER ONSwordt vervolgd...

Hij leefde onder ons
21/11/2021
??


21) De ongelovige Thomas en het afscheid van Jezus (5')
Hij leefde onder ons
7/11/2021
De leerlingen van Emmaü


20) De leerlingen van Emmaüs (5')
Hij leefde onder ons
24/10/2021
Het lege graf


19) Het lege graf (5')
Hij leefde onder ons
10/10/2021
Jezus' kruisdood


18) Jezus' kruisdood (5')
Hij leefde onder ons
26/09/2021
Pilatus wast zijn handen in onschuld


17) Pilatus wast zijn handen in onschuld... (5')
Hij leefde onder ons
12/09/2021
Jezus, Pilatus en Barabbas


16) Jezus of Barabbas? (6')
Hij leefde onder ons
29/08/2021
Jezus voor het Sanhedrin


15) De rechtszaak tegen Jezus (5')
Hij leefde onder ons
15/08/2021
Judas kust Jezus


14) De tuin van Getsemane (5')
Hij leefde onder ons
1/08/2021
??


13) De voetwassing en het laatste avondmaal (5')
Hij leefde onder ons
18/07/2021
Judas


12) Judas verraadt Jezus (5')
Hij leefde onder ons
4/07/2021
De blijde intocht


11) De blijde intocht in Jeruzalem en de tempelreiniging (5')
Hij leefde onder ons
20/06/2021
verzoeking van Jezus


10) Jezus wordt door de duivel verzocht (6')
Hij leefde onder ons
06/06/2021
Jezus en Petrus


9) De wonderbare broodvermenigvuldiging en de vraag wie Jezus eigenlijk is (5')
Hij leefde onder ons
23/05/2021
Jezus en Maria Magdalena


8) Jezus ontmoet Maria Magdalena in het huis van Simon (5')
Hij leefde onder ons
09/05/2021
Jezus en de farizeeers


7) De confrontatie met de farizeeërs (5')
Hij leefde onder ons
25/04/2021
Jezus geneest een melaatse


6) Het onderwijs en de wonderen van Jezus (6')
Hij leefde onder ons

bruiloft van Kana'


5) De roeping van de discipelen en de bruiloft van Kana (6')
Hij leefde onder ons

De wijzen en Herodes'


4) Het bezoek van de wijzen uit het Oosten (6')
Hij leefde onder ons

de Herders bij Jezus'


3) Jezus' geboorte (7')
Hij leefde onder ons

Elisabeth brengt Johannes ter wereld

2) Maria ontmoet Elisabeth (7')
Hij leefde onder ons

Johannes de Doper

1) Johannes de Doper (7')