Titel: Stadhouders van Christus - De schaduwzijde van het Pausdom
Auteur: Peter de Rosa
Uitgeverij Arbor, Baarn - Uitgeverij Westland; 1990; 604 pagina's
ISBN 90 5158 0312
Oorspronkelijke titel: Vicars of Christ - The dark side of the papacy - Bantam press 1988

Inhoud: Peter de Rosa beschrijft de soms weinig verheffende geschiedenis van het Pausdom door de eeuwen heen - een geschiedenis waar evenveel plaats lijkt te zijn voor geld, macht, ontucht en oorlog als voor inkeer en sociale bewogenheid - en de gedaanteverwisseling die de Kerk in de loop der jaren heeft ondergaan: van Petrus' huis van de armen tot het instituut van absolute macht dat Gregorius VII en Innocentius III ervan hebben gemaakt. De Rosa staat uitvoerig stil bij de rol van de Kerk in de geloofsvervolging, de inquisitie en de opkomst van het antisemitisme, en schetst een indringend beeld van de ondergang van de Kerk als politieke macht en de periode van verval tot in de 19de eeuw.

De verwijzing naar dit boek impliceert niet dat alle standpunten worden gedeeld. Wie het boek leest, kan dus best ook de kritieken hierop nalezen, te vinden op het internet.